PROCEDURA SKŁADANIA SKARG
Procedura składania skarg obowiązująca klientów FCS Accident.

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

Procedura składania skarg obowiązująca klientów FCS Accident.

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:

Nasi klienci na ogół wolą zgłosić się do nas z zapytaniem lub złożyć nieformalną skargę, ponieważ w ten sposób ich problem często zostaje szybciej rozwiązany — zazwyczaj telefonicznie w ciągu kilku dni.   Ewentualne obawy i wątpliwości prosimy w pierwszej kolejności zgłaszać pracownikowi i/lub zespołowi prowadzącemu sprawę.

Jeżeli chcesz złożyć oficjalną skarge lub porozmawiać z kims innym niż z osobą prowadzącą sprawę, możesz skontaktować się z Grzegorz Borowczyk pod numerem telefonu 01536 401 893. Pracownicy działu chętnie pomogą Panu/Pani w rozwiązaniu problemu.

Jeśli nasza odpowiedź będzie dla Ciebie niesatysfakcjonująca i uznasz, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia formalnego postępowania wyjaśniającego, prosimy postąpić zgodnie z poniższą procedurą.

SKŁADANIE FORMALNEJ SKARGI

Formalne skargi należy kierować na piśmie pod adres:

Grzegorz Borowczyk
Company Director
FCS Accident 72A, George Street
Corby NN17 1QE

Nasza procedura składania skarg musi być dostępna dla wszystkich, dlatego jeśli nie możesz przedstawić swojej skargi na piśmie lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 01536 666 666, aby omówić alternatywne sposoby komunikacji z naszą firmą.

CO DALEJ?

W ciągu 24 godzin od otrzymania Pani/Pana zażalenia, zostanie ono zapisane w naszym centralnym rejestrze skarg. W przeciągu 2 dni wyślemy do Pani/Pana pisemne potwierdzenie wpłynięcia do nas Pani/Pana zażalenia.
Pani/Pana skarga zostanie rozpatrzona przez członka Działu Opieki Klienta. Poprosimy Panią/Pana o dostarczenie nam dodatkowych informacji, jeżeli będą one naszym zdaniem konieczne do właściwego rozpatrzenia Pani/Pana zażalenia.
Po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, przeanalizowaniu akt sprawy i ukończeniu naszego dochodzenia, prześlemy Panu/Pani w  ciągu 21 dni od potwierdzenia wpłynięcia Pani/Pana skargi, pisemną odpowiedź zawierającą nasze sugestie dotyczące rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Jeżeli nie będzie Pan/Pani usatysfakcjonowany/-a naszą odpowiedzią, może Pan/Pani poprosić nas o ponowne rozpatrzenie naszej decyzji. Prosimy wówczas o potwierdzenie, z którymi aspektami naszej odpowiedzi się Pan/Pani nie zgadza i o dostarczenie wszelkich dodatkowych komentarzy lub dokumentów, które życzy sobie Pan/Pani, abyśmy wzięli pod uwagę.
Odwołania przekazywane będą do dyrektora firmy w ciągu 14 dni od daty otrzymania Pani/Pańskiej prośby.
UWAGA: Jeśli konieczna będzie zmiana powyższych terminów, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie, wyjaśniając powody takiej sytuacji.

DODATKOWE PORADY LUB POMOC

Jeżeli wynik wszystkich etapów procedury składania skargi w dalszym ciągu nie spełnił oczekiwań klienta, można odwołać się do Urzędu Skarg Prawnych (Legal Ombudsman), który niezależnie bada skargi dotyczące nieprawidłowości w świadczonych usługach prawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.legalombudsman.org.uk. Można również zadzwonić pod numer 0300 555 0333 lub napisać na adres:

Legal Ombuds Man
PO Box 6806
Wolverhampton
WVJ 9WJ

Skargi do Urzędu Skarg Prawnych (Legal Ombudsman) należy zgłaszać w ciągu sześciu lat od niezadowalającego rozwiązania skargi przez nasza firmę lub w ciągu trzech lat od wykrycia nieprawidłowości w wyświadczonej usłudze. W przeciwnym razie Rzecznik może odmówić rozpatrzenia skargi.

KONTAKT Z FCS ACCIDENT

    72A George Street
    Corby NN17 1QE
    01536 401 893