Szkody ogólne (nieekonomiczne) a odszkodowanie

Szkody ogólne (nieekonomiczne) a odszkodowanie

Szkody ogólne często nazywa się również szkodami o charakterze nieekonomicznym. Nazwa ta może być nieco myląca, ponieważ nieekonomiczne nie oznaczają w tym przypadku takich, za które nie należy się odszkodowanie finansowe. Przymiotnik „nieekonomiczne” odnosi się w ich przypadku do tego, że ciężko je jednoznacznie wycenić, ponieważ niemożliwym jest np. przedstawienie stronie przeciwnej paragonu, który jednoznacznie wskaże o jakich stratach finansowych mowa. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne szkody o charakterze ogólnym:

  • Ból fizyczny i związane z nim cierpienie – Bardzo ciężko wycenić ból i jego wpływ na życie osoby będącej ofiarą wypadku, ale nie znaczy to, że nie bierze się go pod uwagę w czasie wyliczania kwoty odszkodowania powypadkowego. Może on znacząco wpłynąć na wysokość odszkodowania szczególnie przy poważnych wypadkach.
  • Upośledzenie fizyczne – Sprawność fizyczna jest oczywiście bezcenna, niemniej gdy w wyniku wypadku ofiara traci pełnię swojej sprawności, to należy jej się z tego tytułu odszkodowanie.
  • Oszpecenie po wypadku – Jeśli w wyniku wypadku na ciele ofiary pozostały ślady, które mogą być postrzegane przez nią samą lub przez innych ludzi jako szpecące, wówczas ofiara może starać się o odszkodowanie z tego tytułu. Oszpecenie ciała związane jest bezpośrednio z kolejnymi typami szkód ogólnych takimi jak obniżenie komfortu życia, ból natury psychicznej czy trudności w znalezieniu pracy po wypadku.
  • Ból natury psychicznej – Wszelakiego rodzaju traumy powstałe po wypadku również muszą być brane pod uwagę w trakcie ustalania kwoty odszkodowania. Może chodzić tu zarówno o traumy związane z utratą osób bliskich, jak i np. te związane ze strachem przed ponownym wypadkiem. Dla przykładu u ofiar wypadków samochodowych bardzo często występuje strach przed podróżowaniem autem. W takich wypadkach nasza firma może zapewnić państwu wsparcie psychologa.
  • Utrata perspektyw zawodowych – Jeśli w wyniku wypadku doszło do uszkodzeń ciała lub szkód natury psychicznej, które uniemożliwiają poszkodowanemu na kontynuację obranej przez niego ścieżki zawodowej, wówczas należy mu się z tego tytułu odszkodowanie. Jeśli przed wypadkiem ktoś był np. zawodowym kierowcą, a w wyniku wypadku doznał uszkodzenia wzroku, które uniemożliwia mu zawodową jazdę, to jego odszkodowanie może być bardzo wysokie.
  • Trudności w znalezieniu pracy po wypadku – Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany doznał uszkodzeń ciała lub szkód psychicznych, które utrudniają mu podjęcie pracy, wówczas należy mu się odszkodowanie.
  • Utrata osób bliskich – To szczególnie bolesny typ szkody ogólnej. Nie da się oczywiście wycenić życia bliskiej nam osoby, niemniej tragiczne wypadki niestety się zdarzają, a wpływ straty osoby najbliższej na psychikę poszkodowanego w wypadku jest na tyle duży, że przyznane z tego tytułu odszkodowanie powinno zapewniać mu komfort psychiczny potrzebny do pogodzenia się ze stratą.
  • Obniżenie komfortu życia – Wszystkie wymienione powyżej szkody ogólne mogą znacząco wpłynąć na pogorszenie komfortu życia ofiary wypadku. Jeśli ofiara wykaże, że wypadek i jego skutki rzeczywiście obniżyły komfort jej życia, wówczas jej odszkodowanie może być znacząco wyższe.
odszkodowanie wypadek drogowy uk

KOLIZJA W SZKOCJI? STARAJ SIĘ O ODSZKODOWANIE

odszkodowanie wypadek w miejscu publicznym UK

KOLIZJA W ANGLII? STARAJ SIĘ O ODSZKODOWANIE

To Ty jesteś poszkodowanym – nie musisz się wstydzić lub bać!

Obliczenie lub dokładne określenie ilości pieniędzy niezbędnych do zrekompensowania poszkodowanemu szkód ogólnych jest zazwyczaj bardzo trudne. Proces ustalania wysokości rekompensaty za szkody nieekonomiczne to zazwyczaj wspólna praca wykonana przez poszkodowanego, prawnika i lekarzy. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby w razie jakichkolwiek problemów komunikowali je państwo naszym konsultantom. Z doświadczenia wiemy, że wiele osób zataja przed otoczeniem szkody natury psychicznej lub stara się np. ukryć szpecące ciało blizny i ich wpływ na komfort życia. Muszą państwo pamiętać, że to państwo są poszkodowanymi w wypadku i nie powinni się państwo niczego wstydzić lub obawiać. Dzięki przyznaniu się do tego typu szkód mogą państwo uzyskać wyższe odszkodowanie, ale co najważniejsze – nasza firma współpracuje z licencjonowanymi psychologami i specjalistami, którzy mogą państwu pomóc w przezwyciężeniu słabości powstałych po wypadku.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się poniżej. Mogą państwo napisać do nas również na FB lub zadzwonić pod numer 01536 666 666.

KONTAKT Z FCS ACCIDENT