WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA W UK

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Wysokość odszkodowania w UK jest uzależniona od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest Twój uszczerbek na zdrowiu, niemniej nie tylko on liczy się w momencie wypłaty pieniędzy.

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA W UK

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest Twój uszczerbek na zdrowiu, niemniej nie tylko on liczy się w momencie wypłaty pieniędzy.

ODSZKODOWANIA W UK CENNIK

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:

ODSZKODOWANIA W UK CENNIK

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:

ODSZKODOWANIE ZDROWOTNE

Większość spraw o odszkodowanie ma związek z wypadkiem, w wyniku którego doszło do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. W przypadku naszej firmy wyjątkiem jest uzyskanie odszkodowania za zatajenie informacji o przeszłości sprzedawanego samochodu. To właśnie dlatego odszkodowanie zdrowotne bardzo często stanowi główną część ostatecznej sumy odszkodowania.

Wysokość odszkodowania zdrowotnego może przyjmować bardzo różne wartości, ponieważ urazy poniesione w trakcie wypadku skrajnie się od siebie różnią, a co za tym idzie w różnym stopniu mogą wpływać na życie osób poszkodowanych. Nasza firma zajmowała się w swojej historii zarówno takimi przypadkami, w których urazy nie były zbyt poważne, a suma odszkodowania zdrowotnego wyniosła np. 2000 funtów, jak i takimi, w których uszkodzenia ciała poszkodowanych były na tyle poważne, że odszkodowanie zdrowotne było liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy funtów.

Musisz pamiętać, że każda sprawa jest inna i nie da się oszacować kwoty odszkodowania już na samym jej początku. Jeśli na przykład w trakcie wypadku uszkodziłeś bardzo poważnie prawą rękę, a lekarz po leczeniu i rehabilitacji orzeknie, że nie odzyska ona już nigdy pełnej sprawności, a okaże się, że doskonała sprawność prawej ręki była niezbędna w Twojej pracy zawodowej, wówczas odszkodowanie zdrowotne może sięgać bardzo wysokich kwot. Informację o stanie ręki otrzymamy jednak od lekarza dopiero po przeprowadzeniu leczenia i rehabilitacji. Dopiero wtedy możemy zacząć myśleć o wysokości odszkodowania za jej uszkodzenie.

ODSZKODOWANIE ZA UTRACONE MIENIE

Jeśli w wyniku wypadku uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy jakiekolwiek przedmioty ruchome, wówczas możesz starać się o rekompensatę finansową. Dla przykładu, jeśli w trakcie wypadku samochodowego przewoziłeś ze sobą laptop oraz telefon komórkowy, które w wyniku uderzenia zostały zniszczone i przestały działać możesz odzyskać ich ekwiwalent pieniężny. Z taką samą procedurą mamy do czynienia przy innych typach wypadku – możesz np. wnioskować o pieniądze za uszkodzony smartfon, jeśli w wyniku upadku na mokrej i nieoznakowanej powierzchni w centrum handlowym doszło do stłuczenia jego wyświetlacza.

ZWROT KOSZTÓW

W skład odszkodowania powypadkowego wchodzą również zwroty wszelkich kosztów, jakie musisz ponieść w związku z Twoim urazem. Właśnie dlatego bardzo ważne, aby po wypadku gromadzić wszelkie paragony i rachunki dotyczące procesu leczenia i rehabilitacji. W taki sposób możesz odzyskać koszty wizyt lekarskich, wizyt u psychologów i psychiatrów (jeśli twoja kondycja psychiczna po wypadku wymaga ich interwencji), koszty dojazdów do lekarzy, leków, czy też koszty opieki (nawet, jeśli opiekuje się Tobą osoba bliska, która musi w tym celu np. zrezygnować z pracy). Odpowiednia dokumentacja procesu leczenia i rehabilitacji to najszybsza droga do odzyskania wszelkich kosztów, jakie poniosłeś w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym i nie masz na koncie pieniędzy, które mógłbyś w danym momencie przeznaczyć na kupno nowego samochodu, a poprzednie auto nie nadaje się do jazdy FCS Accident może zapewnić Ci również samochód zastępczy. Nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Koszty wynajęcia samochodu będą odzyskane z polisy sprawcy wypadku.

ODSZKODOWANIE ZA BRAK MOŻLIWOŚCI PRACY

Jeśli urazy, które odniosłeś w trakcie wypadku są na tyle poważne, że przez jakiś okres nie możesz pracować, a co za tym idzie, tracisz możliwość zarabiania pieniędzy w taki sposób, w jaki zarabiałeś je przed wypadkiem, wówczas możesz starać się o odszkodowanie również z tego tytułu. Dzięki analizie Twoich dotychczasowych dochodów będzie możliwe ustalenie tego, o jakich stratach mowa i odzyskanie utraconych zarobków za każdy dzień, w którym nie mogłeś podjąć pracy ze względu na zalecenia lekarza i Twój ogólny stan zdrowia. Wysokość odszkodowania w UK jest zatem w dużej mierze zależna od tego czynnika.

KONTAKT Z FCS ACCIDENT

72A George Street
Corby NN17 1QE
01536 666 666

117A Midland Road
Bedford MK40 1DA
01536 666 666